labyrint

Hoe komt het toch dat het lopen in een labyrint zoveel rust geeft. Dat je er ballast in achter kunt laten. Dat je eigen onbewuste en intuïtieve vermogens dilemma’s op kunnen lossen? Deze vragen en ervaringen fascineren mij al jaren en zijn er de oorzaak van dat ik regelmatig labyrinten maak en loop.

Labyrint als metafoor
Persoonlijke zoektocht is van alle tijden
Enkele voorbeelden van labyrinten

De labyrintvorm 

De klassieke labyrintvorm is al 4000 jaar bekend. Het komt voor in o.a. Brazilië, Arizona, IJsland, Scandinavië, Kreta, India, Sumatra, Rusland. Hoewel er tussen deze gebieden weinig of geen uitwisseling plaats zal hebben gehad zijn de labyrintvormen toch identiek.

Labyrint als metafoor

Het labyrint is een metafoor voor de levensweg van de mens. Niet te verwarren met een doolhof. Bij een doolhof moeten er steeds keuzes worden gemaakt welk pad je kiest. Als je slim bent kom je in het midden uit. Het labyrint kent slecht één pad: kronkelend, linksom, rechtsom, uiteindelijk leidend naar het centrum, van waaruit dezelfde weg weer terug wordt gegaan. Een labyrint lopen is een vorm van meditatie: je kunt alles loslaten, je hoeft al­leen maar tussen de lijnen te lopen, het centreert en daarmee kan er een sterk contact ontstaan met het innerlijk van de loper. Wanneer de geest, de ratio waarmee de controle wordt uitgeoefend, losgelaten kan worden, kan men in contact komen met de intuïtie, daar waar de innerlijke wijsheid ligt opgeslagen.

Persoonlijke zoektocht is van alle tijden

Aloude levens- en zingevingvragen werden in het labyrint uitgewerkt. Veel kerken en kathedralen hadden in de vroege middeleeuwen een labyrint-vorm in de vloer liggen. Dagelijks of wekelijks liepen veel mensen het labyrint om tot rust te komen en antwoorden te krijgen op persoonlijke vragen. De middeleeuwse mens was erg spiritueel ingesteld, in contact met de per­soonlijke en universele energie. De rooms-katholieke kerk vond dit bedreigend en liet veel labyrinten in de late middeleeuwen slopen. In de kathedralen van Chartres en Amiens zijn ze bewaard gebleven.

Enkele voorbeelden van labyrinten

Labyrint Millingerwaard
Labyrint Grieks eiland 
Labyrint van 13.000 bakstenen (Pannerden)
Graslabyrint Doornenburg
Filmpje strandlabyrint

Het labyrint is een weldaad voor de ogen. Een stuk verlichting voor de ziel. En een heilig raadsel voor de geest.