pensioen in zicht

<<<

In het tijdschrift 'Folio' van GGz Groningen staat het artikel; 'Pensioen in zicht: informatief en confronterend' Deze cursus werd geleid door trainer Meindert Rudolphi...

Redactie: Gerard Dikken

Afgelopen december heb ik, samen met mijn vrouw Rija, deelgenomen aan een cursus 'Pensioen In Zicht: Een nieuwe toekomst', kortweg PIZ-cursus genoemd. Zo'n cursus duurt een volle week, ergens in een conferentieoord.

Bezinning
Zo werden we uitgenodigd om stil te staan bij en ons te bezin­nen op de eigen persoonlijke beleving van de veranderende situatie nu je (binnenkort) stopt met werken of aanzienlijk minder gaat werken. Bezinning over jezelf, je mogelijkheden en de relatie met de partner waar je de rest van je levensdagen 'zinvol' mee wilt gaan vullen. De werkvormen werden aangepast aan het onderwerp en de mate van persoonlijke invulling die daarbij nodig en nuttig is. Soms een 'klassikale' presentatie, soms een groepsgesprek, maar ook een nadere uitwerking in vijftallen of in tweetallen, al of niet met je eigen partner. In spelvorm, als groepsgesprek, als invuloefening of op creatieve wijze ('teken maar eens je persoonlijk wapen waarin je op drie velden je verleden, je heden en je toekomst vorm geeft').

De trainer
Ik nam en neem mijn petje af voor de manier waarop onze trainer, Meindert Rudolphi de groep leidde. Ik zei al dat ik het leuk en nuttig vond om eens in een zo'n heterogene groep te verkeren. Maar voor de trainer betekent dat wel een hele klus. Er waren notoire praters bij, maar ook mensen van het type 'niet lullen maar poetsen', mensen die met vreugde naar de cursus hadden uitgekeken en mensen voor wie het absoluut niet hoefde, en die min of meer door de partner meegetroond waren. Mensen die graag een groepsgesprek wilden opzet­ten en mensen die daar niks van moesten hebben en het liefst de hele dag de omringende, fraaie bossen in zouden gaan. Ondanks deze grote verschillen wist Meindert ervoor te zorgen dat alle deelnemers zich prettig voelden en zowel qua persoon als inhoudelijk voldoende aan hun trekken kwamen.

Ongelukken
Al met al een nuttige, en achteraf dierbare week. Aan vele zaken die in de cursus aan de orde kwamen zullen we in de komende tijd zelf verder vorm en inhoud moeten geven. En of het door deze cursus straks allemaal van een leien dakje gaat in ons deels postactieve leven? Nee, het roept eerder een aantal nieuwe vragen op, maar voor een deel vragen die ik niet kende en die wel beantwoord moeten worden. Ik moest op de terug­weg denken aan de uitspraak van mijn vroegere rij-instructeur toen ik net geslaagd was voor mijn rijbewijs: 'Dit garandeert nog niks, maar de kans op ongelukken is er iets minder groot door geworden.'